Digitális és ofszet

nyomda

Szórólap, prospektus, könyv, levélpapír, képeslap, meghívó és egyéb termékek tervezése és nyomdai kivitelezése ofszet és digitális nyomtatással! Interaktív kiadványok, e-könyv és honlap készítése!

Környezetvédelmi termékdíj (reklámhordozó, irodai papír)

Reklámhordozó papír nyomtatása után fizetendő környezetvédelmi termékdíj

 

2012. január 1-jétől módosul a 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, mely alapvető változásokat hoz a környezetvédelmi termékdíj fizetésével kapcsolatban. A reklámhordozó papírok után fizetendő termékdíjat a termék első belföldi forgalomba hozója – a nyomda – vagy saját célú felhasználója köteles megfizetni. A környezetvédelmi termékdíjat kötelező tételenként feltüntetni a reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor kiállított számlán. A nyomda termékdíj-kötelezettsége belföldi értékesítés esetében az általa kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy saját célú felhasználás esetén a költségként történő elszámolás napján keletkezik.

 

A nyomda megrendelőjének, ha a megrendelés időszaki lap egyes lapszáma, röplap, egyéb szöveges kiadvány, vagy grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá térkép előállítására vonatkozik nyilatkoznia kell arról, hogy a termék reklámhordozó papírnak minősül-e. A reklámhordozó, irodai papír és címkéről szóló nyilatkozatot vagy a megrendeléskor, vagy a szerződés megkötésekor kell megtenni. Nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a megrendelt áru a Ktdt. 2. § 26. pontja a) v. b) v. c) alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá: „26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv;” (forrás: 2011. évi LXXXV. törvény)

 

A nyomda 6 évig köteles megőrizni a nyilatkozatokat és az előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát.

 

Reklámhordozó papír után fizetendő termékdíj összege: 85,- Ft/kg + áfa
Papír csomagolószer után fizetendő termékdíj (pl.: doboz, címke): 20,- Ft/kg + áfa

Irodai papír után fizetendő termékdíj összege: 19,- Ft/kg + áfa
Műanyag csomagolószer után fizetendő termékdíj (pl.: címke): 42,- Ft/kg + áfa

 

Termékdíj-köteles irodai papírok köre:

"információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra"

  • nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra tekercsben vagy téglalap alakú ívben bármilyen méretben a végfelhasználó számára kiszerelve (4802), kivéve: könyv alappapír
  • Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben) bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve, kivéve : könyv alappapír;
  • Regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára papírból vagy kartonból, kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket

A levélpapír és boríték nem tartozik bele a termékdíj-köteles irodai papírok kategóriájába.

 

Reklámhordozó papír megfogalmazása:

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 3.§ d) pontja alapján:
„d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),”

 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 203.§ 22. pontja alapján:
„22. Kiadvány:
a) könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és letölthető könyv;
b) sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online és letölthető időszaki kiadvány;
c) egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány) ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók;”

 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 203.§ 60. pontja alapján:
„60. Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás.”

 

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2. § 26. pontja alapján:
„26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv;”

Forrás: NAV

 

Környezetvédelem

 

Megosztom, mert érdekes:

Nyomdánk elérhetőségei

CO-PRINT Nyomdaipari Kft.

Címünk: 1123 Bp., Alkotás u. 39/A
(bejárat a Kiss János
altábornagy utcából)

Telefon: (+36-1) 213-9340
Telefon/fax: (+36-1) 214-4096
Árajánlatkérés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Co-Print nyomda - Megbízható cég tanúsítvány

Csatlakozzon! Tanfolyam a FB-on!

Keresés

SZÓTÁR

Ha nem ismeri egy nyomdai kifejezésnek a jelentését, nézze meg a nyomdával, nyomtatással kapcsolatos szakmai szótárunkat:

SZÓTÁR

 

Folyamatos online nyomdai tanfolyamunkat eléri a Facebook oldalunkon.

Tanfolyami hírlevél

Iratkozzon fel ingyenes nyomdai és kiadványszerkesztői tanfolyamunkra, melyet hetente publikálunk a Facebookon.:

Tanfolyamra iratkozom

 

Hírlevélben tudásanyagokat és cikkeket csak 1-2 havonta küldünk.